Co nas wyróżnia

Oprogramowanie Otwartego Systemu Antyplagiatowego mieści się z formule open-source. Jeśli uczelnia należąca do Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji lub będąca jego członkiem stowarzyszonym chce modyfikować kod źródłowy, zgłasza opis i cel tej modyfikacji do dyrekcji MUCI a po uzyskaniu akceptacji stosuje się do obowiązujących w tym zakresie procedur zapewniających systemowi nieustającą skuteczność.

Główne atuty

 • Baza stron internetowych licząca ponad 750 milionów rekordów (zaindeksowanych stron).
 • Bezpieczne porównania z zasobami internetowymi (bez pośrednictwa podmiotów trzecich takich jak Microsoft, Google, etc…).
 • Efektywne sprawdzanie z całą bazą stron internetowych, a nie tylko z pierwszymi wynikami zwróconymi przez wyszukiwarki takie jak Google czy Bing.
 • Możliwość indeksacji wielkich baz prac referencyjnych (np. ORPPD) poprzez skróty nieodwracalne (np. wektory częstości). Skróty wystarczają do prowadzenia porównań, a są bezużyteczne dla potencjalnego złodzieja.
 • Nowatorskie, efektywne algorytmy detekcji podobieństw w bazie prac studenckich i w zasobach internetowych opracowane przez zespół polskich naukowców.
 • Efektywny algorytm szczegółowego porównywania tekstów.
 • Detekcja kamuflażu nieuprawnionych zapożyczeń, także niewerbalnych.
 • Interaktywny podgląd porównywanych dokumentów.
 • Obsługa wzajemnego porównywania prac między sobą (np. prac domowych grupy studentów) z opcją dodatkowego porównania ich z bazą prac studenckich i zasobami internetowymi.
 • Obsługa masowego ładowania plików do bazy.
 • Współpraca z PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe )