Unieważnienie konkursu POW ER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 1 marca 2016 r. ogłosiło unieważnienie
konkursu 1/ANTP/POWER/3.4/2015. Uzasadnienie jest dostępne pod adresem

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4039,info...

Polski

Zaproszenie na seminarium - 16 lutego 2016

Szanowni Państwo,

Otwarty System Antyplagiatowy jest już gotowy do codziennego użytku. Zespół
OSA powołany przez MUCI przedstawi możliwości tego oprogramowania na
seminarium w dniu 16 lutego 2016 lutego w Politechnice Warszawskiej. OSA
jest zdolna do wykrycia plagiatów nawet w mocno zmodyfikowanych lub
spreparowanych tekstach, co pokażemy na szeregu przykładach.

Program seminarium

http://www.osaweb.pl/program_seminarium_2016_02_16.pdf

Polski

Sprawdzanie plagiatów musi być zgodne z ustawą

W artykule na łamach Gazety Prawnej zatytułowanym Sprawdzanie plagiatów musi być zgodne z ustawą autorka stwierdza:

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich krytykuje zaproponowany przez resort nauki model sprawdzania plagiatów. W jej ocenie spowoduje on, że programy antyplagiatowe nie będą wskazały fragmentów zapożyczeń w kontekście. W efekcie ich sprawdzanie w ten sposób stanie się bezużyteczne. Czy jest szansa, że model ten zostanie zmodyfikowany?

i przedstawia stanowisko w tej sprawie dr Andrzeja Kurkiewicza - zastępcy dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polski
Tags: 

Otwarty System Antyplagiatowy uzyskał dostęp testowy do ORPPD

Otwarty System Antyplagiatowy uzyskał dostęp testowy do ORPPD.

Od kilkunastu miesięcy jest też narzędziem pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W listopadzie br. został też udostępniony Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi na jego zamówienie.

Polski

Podsumowanie spotkania w OPI

Poniżej przedstawiamy treść podsumowania spotkania w OPI w dniu 17 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

dziękuję za udział w spotkaniu. W porozumieniu z Panem Dyrektorem Andrzejem Kurkiewiczem, przedstawiam poniżej podsumowanie spotkania oraz plan dalszych działań.

Polski

ORPPD - aktualizacja informacji - 1 grudnia 2015

Postęp prac nad ORPPD można śledzić na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB

http://195.187.108.56/repozytorium-orpd.

Obecnie (stan na: 1.12.2015) pod tym adresem nie ma aktualnego projektu umowy na dostęp do ORPPD. Jest to wynik zmiany stanowiska MNiSW, które zostało oprotestowane uchwałą nr 314 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 12 lisopada 2015 br. Pojawił się natomiast wzór porozumienia w sprawie testowego dostępu do ORPPD.

Polski
Tags: 

Stanowisko w sprawie artykułu

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w Rzeczpospolitej przedstawiamy stanowisko:

  • dyrektora Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  • kierownika projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego
Polski
Tags: 

Film instruktażowy

Dla wersji 3.4.2 postanowiliśmy zamieścić nagranie zawierające opis podstawowych funkcjonalności i najpopularniejsze przypadki użycia. 

https://www.youtube.com/watch?v=KuBTQ3qlcTU

Polski
Tags: 

Integracja ORPPD z systemami antyplagiatowymi

Żaden z dostawców rozwiązań antyplagiatowych nie uzyskał dotychczas dostepu do ORPPD. Nie ma moźliwości zintegrowania się z ORPPD, gdyż OPI nie udostępniło jeszcze owego repozytorium.

Stan na dzień: 4 września 2015 r.

Polski

Media

8 grudnia 2015 r.  prof. Marek Kowalski zaprezentował na żywo Otwarty System Antyplagiatowy w ramach wystąpienia  Czego oczekujemy od systemów antyplagiatowych? na konferencji Nowatorskie podejście do zarządzania uczelnią i jednostką naukowo-badawczą, zob. http://successpoint.pl/uczelnie-wsparcie-technologiczne#program-konferencji-.

Polski

Strony

Subskrybuj Otwarty System Antyplagiatowy RSS