Współpraca

Kontakt w sprawie wpółpracy:

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Umultowska 89b 
61-614 Poznań 
tel: 61 8291594 
fax: 61 8291659 
e-mail: muci@muci.edu.pl

Warunki współpracy:

1. Informacja wstępna
2. Wniosek o status członka stowarzyszonego
3. Wzór umowy stowarzyszeniowej

 

załączniki: