Unieważnienie konkursu POW ER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 1 marca 2016 r. ogłosiło unieważnienie
konkursu 1/ANTP/POWER/3.4/2015. Uzasadnienie jest dostępne pod adresem

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4039,info...