Otwarty System Antyplagiatowy uzyskał dostęp testowy do ORPPD

Otwarty System Antyplagiatowy uzyskał dostęp testowy do ORPPD.

Od kilkunastu miesięcy jest też narzędziem pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W listopadzie br. został też udostępniony Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi na jego zamówienie.