Integracja ORPPD z systemami antyplagiatowymi

Żaden z dostawców rozwiązań antyplagiatowych nie uzyskał dotychczas dostepu do ORPPD. Nie ma moźliwości zintegrowania się z ORPPD, gdyż OPI nie udostępniło jeszcze owego repozytorium.

Stan na dzień: 4 września 2015 r.