ORPPD - aktualizacja informacji - 1 grudnia 2015

Postęp prac nad ORPPD można śledzić na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB

http://195.187.108.56/repozytorium-orpd.

Obecnie (stan na: 1.12.2015) pod tym adresem nie ma aktualnego projektu umowy na dostęp do ORPPD. Jest to wynik zmiany stanowiska MNiSW, które zostało oprotestowane uchwałą nr 314 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 12 lisopada 2015 br. Pojawił się natomiast wzór porozumienia w sprawie testowego dostępu do ORPPD.

http://polon.nauka.gov.pl/wzor-porozumienia

http://www.osaweb.pl/pub/uchwala_314_krup.pdf

Tags: