Stanowisko w sprawie artykułu

W odpowiedzi na artykuł zamieszczony w Rzeczpospolitej przedstawiamy nasze stanowisko.

Link do wypowiedzi kierownika projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego

http://www.osaweb.pl/pub/osa_marek_kowalski_osa_20151204.pdf

Link do wypowiedzi dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

http://www.osaweb.pl/pub/osa_jacek_koronacki_ipipan.pdf

Link do wypowiedzi dyrektora Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://www.osaweb.pl/pub/osa_marek_kreglewski_muci.pdf

Tags: