Media

8 grudnia 2015 r.  prof. Marek Kowalski zaprezentował na żywo Otwarty System Antyplagiatowy w ramach wystąpienia  Czego oczekujemy od systemów antyplagiatowych? na konferencji Nowatorskie podejście do zarządzania uczelnią i jednostką naukowo-badawczą, zob. http://successpoint.pl/uczelnie-wsparcie-technologiczne#program-konferencji-.

26 listopada prof. Marek Kowalski przedstawił teoretyczne podstawy działania i zademonstrował skuteczność Otwartego Systemu Antyplagiatowego w referacie On complexity of antiplagiarism wygłoszonym podczas 1st International Conference on Information Technologies in Management 
(Warsaw Management University, Faculty of Management and Technical Science, Masovia Chapter of the Polish Information Processing Society, IT in Management Section of the Polish Information Processing Society, Association for Computing Machinery - Lodz ACM Chapter), zob. http://icoitim.wsm.warszawa.pl/?Conference_Programme .

8 października 2015 r.  prof. Marek Kowalski zaprezentował na żywo Otwarty System Antyplagiatowy w ramach wystąpienia  na forum Nowe rozwiązania informatyczne w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej, zob. http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/fizu1/index.php .

10 czerwca 2015 r. w godz. 16:20 - 16:35 prof. Marek Kowalski mówił o Otwartym Systemie Antyplagiatowym w audycji Studenckiego Radia "ŻAK" Politechniki Łódzkiej, 88,8 MHz. 

27 kwietnia 2015 r. Otwarty System Antyplagiatowy został zaprezentowany na żywo podczas referatu "Complexity of Anti-plagiarism" wygłaszonego przez prof. Marka Kowalskiego na międzynarodowej konferencji Information-Based Complexity w Będlewie. 

W dniach 21, 22 kwietnia 2015 r. w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3) odbyła się konferencja NARZĘDZIA, ZASTOSOWANIA I IMPLEMENTACJE METOD WYSZUKIWANIA PODOBIEŃSTW DOKUMENTÓW, TOOLS, APPLICATIONS AND IMPLEMENTATIONS OF METHODS FOR DETERMINING SIMILARITIES BETWEEN DOCUMENTS. 
Pierwszy dzień tej konferencji wypełniły warsztaty dotyczące Otwartego Systemu Antyplagiatowego oraz referaty gości specjalnych. W drugi dniu odbyła się sesja naukowa.

W lutowym numerze Forum Akademickiego ukazał się artukuł "Łatwiej napisać oryginalną pracę", zob. https://forumakademickie.pl/fa/2015/02/kronika-wydarzen/atwiej-napisac-o...

W dniach 8, 9 grudnia 2014 roku system OSA w wersji 2.2.4 był prezentowany przez prof. dr. hab. Marka Kręglewskiego w ramach jego wystąpienia Możliwości współpracy uczelni w zakresie informatyzacji na konferencji ARCHIWA SZKÓŁ WYŻSZYCH, INSTYTUCJI NAUKOWYCH I KULTURALNYCH - OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA NA PRZESTRZENI OSTATNICH 70 LAT zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim przez ten uniwersytet i Politechnikę Wrocławską oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

26 listopada 2014 r. wersja 2.2.4 systemu OSA była prezentowana  - na żywo - na Politechnice Białostockiej podczas  konferencji  WDRAŻANIE REFORMY NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIA ZARZĄDZNIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PODLASKICH UCZELNIACH

W październiku 2014 r. system OSA był prezentowany na EUROPEJSKIM FORUM ANTYPLAGIATOWYM (piątek, 24.10), http://efpe.org.pl/konferencje/). Polska Agencja Prasowa opublikowała relację z tej imprezy. Polska Agencja Prasowa

We wrześniu 2014 r. system OSA był prezentowany na  XVI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUCZANIA MATEMATYKI  W UCZELNIACH TECHNICZNYCH  zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską.

W dniach od 26 do 27 czerwca 2014 r. wyszukiwarka NEKST i system OSA były prezentowane na  TARGACH NAUKI I KOOPERACJI  (wystawca Sove Sp. z o. o.).