Konferencja

W dniach 21, 22 kwietnia 2015 r. w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3, Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, aula 008) odbyła się konferencja

NARZĘDZIA, ZASTOSOWANIA I IMPLEMENTACJE METOD WYSZUKIWANIA PODOBIEŃSTW DOKUMENTÓW,

którą PATRONATEM HONOROWYM objął Pan inspektor Michał Domaradzki - komendant Stołecznej Policji. Słowo powitalne skierował do uczestników JM REKTOR UKSW ks. prof. dr hab. STANISŁAW DZIEKOŃSKI. Obrady toczyły się zgodnie z nastepującym porządkiem. Wzięły w nich udział 122 osoby (77 zarejestrowanych uczestników i 45 studentów). KOMITET PROGRAMOWY

Francisco Chávez de la O, Universidad de Extremadura Dariusz Czerski, Instytut Podstaw Informatyki PAN Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski Maria Ganzha, Universytet Gdański Frederic Guinand, University of Le Havre Brunon Hołyst, Uczelnia Łazarskiego Mieczysław Kłopotek, Instytut Podstaw Informatyki PAN Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN Józef Korbicz, Uniwersytet Zielonogórski Marek Kręglewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Marek Kowalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Przewodniczący) Janina Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski Marcin Paprzycki, Institute Badań Strukturalnych Jacek Pomykała, Uniwersytet Warszawski Jakub Radoszewski, Uniwersytet Warszawski Marek Rocki, Polska Komisja Akredytacyjna Georgios Ch. Sirakoulis, Democritus University of Thrace Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Krzysztof Trojanowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Marian Turzański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Zygmunt Vetulani, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dariusz Zagrodny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY

Arkadiusz Cacko, Warsaw University of Technology Agnieszka Jabłońska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dorota Majchrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Marek Szczepański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Radosław Szmit, Politechnika Warszawska Bartłomiej Tartanus, Politechnika Warszawska Marcin Wojtczak, Instytut Podstaw Informatyki PAN

ABSTRAKTY

Mieczysław Kłopotek: W poszukiwaniu konsensusu między miarami podobieństwa dokumentów Marek Kowalski, Dorota Narojczyk, Marek Szczepański: Automatyczne porównanie tekstów i wykrywanie plagiatów na podstawie analizy częstościowej Dariusz Czerski, Paweł Łoziński, Arkadiusz Cacko, Radosław Szmit, Bartłomiej Tartanus: System szybkiej detekcji plagiatów w dużych zbiorach danych Robert Kłopotek, Mieczysław Kłopotek: Błąd kleibergowskiego aksjomatu pełności w klasteryzacji dokumentów Dariusz Czerski, Paweł Łoziński, Mieczysław Kłopotek: Wzmocniona ekstrakcja relacji IS-A na bazie przypadku gramatycznego Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Radosław Szmit: Zastosowanie miar podobieństwa obrazów w wykrywaniu plagiatów Piotr Borkowski, Krzysztof Ciesielski, Mieczysław Kłopotek: Rola semantycznego podobieństwa w klasyfikacji dokumentów Paweł Maślanka, Bartosz Zieliński, Ścibór Sobieski: Problematyka identyfikacji pochodzenia źródeł filologicznych Marek Kowalski, Dorota Narojczyk, Marek Szczepański: Wyszukiwanie podobieństw zapisów nutowych

PATRONAT HONOROWY

  • Michał Domaradzki - komendant Stołecznej Policji

SPONSORZY

  • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
  • Fundacja Wsparcia Policjantów

PARTNERZY

  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

PATRONAT MEDIALNY

  • Forum Akademickie
  • Perspektywy

Strona konferencji

http://konferencja.osaweb.pl/