Co nas wyróżnia

Oprogramowanie Otwartego Systemu Antyplagiatowego mieści się z formule open-source. Jeśli uczelnia należąca do Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji lub będąca jego członkiem stowarzyszonym chce modyfikować kod źródłowy, zgłasza opis i cel tej modyfikacji do dyrekcji MUCI a po uzyskaniu akceptacji stosuje się do obowiązujących w tym zakresie procedur zapewniających systemowi nieustającą skuteczność.


Główne atuty

Baza stron internetowych licząca ponad 750 milionów rekordów (zaindeksowanych stron).

Bezpieczne porównania z zasobami internetowymi (bez pośrednictwa podmiotów trzecich takich jak Microsoft, Google, etc...).

Efektywne sprawdzanie z całą bazą stron internetowych, a nie tylko z pierwszymi wynikami zwróconymi przez wyszukiwarki takie jak Google czy Bing.

Możliwość indeksacji wielkich baz prac referencyjnych (np. ORPPD) poprzez skróty nieodwracalne (np. wektory częstości). Skróty wystarczają do prowadzenia porównań, a są bezużyteczne dla potencjalnego złodzieja.

Nowatorskie, efektywne algorytmy detekcji podobieństw w bazie prac studenckich i w zasobach internetowych opracowane przez zespół polskich naukowców.

Efektywny algorytm szczegółowego porównywania tekstów.

Detekcja kamuflażu nieuprawnionych zapożyczeń, także niewerbalnych.

Interaktywny podgląd porównywanych dokumentów.

Obsługa wzajemnego porównywania prac między sobą (np. prac domowych grupy studentów) z opcją dodatkowego porównania ich z bazą prac studenckich i zasobami internetowymi.

Obsługa masowego ładowania plików do bazy.

Współpraca z PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe )