Konferencja

On April 21 and 22, The First International Conference

TOOLS, APPLICATIONS AND IMPLEMENTATIONS OF METHODS FOR DETERMINING SIMILARITIES BETWEEN DOCUMENTS (TAIM4DSBD)

was held at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Wóycickiego 1/3, Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, room 008), under HONORARY PATRONAGE of insp. MICHAŁ DOMARADZKI - THE COMMISSIONER OF POLICE OF THE METROPOLIS. PROGRAM COMMITTEE

 • Francisco Chávez de la O, Universidad de Extremadura
 • Dariusz Czerski, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski
 • Maria Ganzha, Universytet Gdański
 • Frederic Guinand, University of Le Havre
 • Brunon Hołyst, Uczelnia Łazarskiego
 • Mieczysław Kłopotek, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Józef Korbicz, Uniwersytet Zielonogórski
 • Marek Kręglewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Marek Kowalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Przewodniczący)
 • Janina Mincer-Daszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Paprzycki, Institute Badań Strukturalnych
 • Jacek Pomykała, Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Radoszewski, Uniwersytet Warszawski
 • Marek Rocki, Polska Komisja Akredytacyjna
 • Georgios Ch. Sirakoulis, Democritus University of Thrace
 • Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Trojanowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marian Turzański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zygmunt Vetulani, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dariusz Zagrodny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORGANIZING COMMITTEE

 • Arkadiusz Cacko, Politechnika Warszawska
 • Agnieszka Jabłońska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dorota Majchrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Szczepański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Radosław Szmit, Politechnika Warszawska
 • Bartłomiej Tartanus, Politechnika Warszawska
 • Marcin Wojtczak, Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences

ABSTRACTS

 • Mieczysław Kłopotek: W poszukiwaniu konsensusu między miarami podobieństwa dokumentów
 • Marek Kowalski, Dorota Narojczyk, Marek Szczepański: Automatyczne porównanie tekstów i wykrywanie plagiatów na podstawie analizy częstościowej
 • Dariusz Czerski, Paweł Łoziński, Arkadiusz Cacko, Radosław Szmit, Bartłomiej Tartanus: System szybkiej detekcji plagiatów w dużych zbiorach danych
 • Robert Kłopotek, Mieczysław Kłopotek: Błąd kleibergowskiego aksjomatu pełności w klasteryzacji dokumentów
 • Dariusz Czerski, Paweł Łoziński, Mieczysław Kłopotek: Wzmocniona ekstrakcja relacji IS-A na bazie przypadku gramatycznego
 • Marcin Iwanowski, Arkadiusz Cacko, Radosław Szmit: Zastosowanie miar podobieństwa obrazów w wykrywaniu plagiatów
 • Piotr Borkowski, Krzysztof Ciesielski, Mieczysław Kłopotek: Rola semantycznego podobieństwa w klasyfikacji dokumentów
 • Paweł Maślanka, Bartosz Zieliński, Ścibór Sobieski: Problematyka identyfikacji pochodzenia źródeł filologicznych
 • Marek Kowalski, Dorota Narojczyk, Marek Szczepański: Wyszukiwanie podobieństw zapisów nutowych

HONORARY PATRONAGE

 • INSPECTOR MICHAŁ DOMARADZKI - THE COMMISSIONER OF POLICE OF THE METROPOLIS

SPONSORS

 • INTERUNIVERSITY CENTER OF INFORMATION TECHNOLOGY
 • POLICE SUPPORT FOUNDATION

PARTNERZY

 • Institute of Computer Science Polish Academy of Sciences

MEDIA PATRONAGE

 • Forum Akademickie
 • Perspektywy

Conference

http://konferencja.osaweb.pl/